"Let's make education better"

SHAHEED KARTAR SINGH SARABHA

AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

SARABHA, LUDHIANA - 141105

(Pemitted by NCISM [Ministry of Ayush, Govt of India]
Affiliated to guru ravidas ayurved university punjab, hoshiarpur)

(+91) 161 - 2864808
Call us Monday-Saturday: 9:00 am to 4:00 pm

Teaching Staff Details

Teaching Staff Detail List
S.NO NAME D.O.B QUALIFICATION Teacher. CODE Date wise details of Experience in Chronological order (1st appointment to till date) PHOTO
Duration(dd/mm/yyy) Designation Name of the college Department (Subject of)
1 Dr. Jatinder Kaur Mann 09.06.1975 M.D (Ayurveda Samhita & Sidhantas-2013) Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain AYSS00405 07.08.13 to 02.05.15 Lecturer Babe ke Ayurvedic Medical College Daudhar Basic Principles jatinder
04.05.15 to 06.10.15 Lecturer Shiv Shakti Ayu. College Bhikhi
07.10.15 to 02.06.16 Lecturer Mai Bhago Ayu. Med. College Mukatsar
03.06.16 to 08.09.2018 Lecturer SKSS Ay. Med. College,
Sarabha
09.09.2018 to till date Reader SKSS Ay. Med. College,
Sarabha
2 Sh. Shishpal Sharma 01.04.1974 MA (Sanskrit-2001)SHRI LAL BAHADUR SHASTRI RASTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETH,
Delhi University, Delhi
AYSN00254 14.06.02 to till date Lecturer SKSS Ay. Med. College,
Sarabha
Basic Principles shishpal
21.03.22 to Till date Professor SKSS Ay. Med. College,
Sarabha
3 Dr. Richa Katoch 04.03.1985 M.D (Samhita-2020) Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur AYSS01272 11.04.2020 to till date Lecturer SKSS Ay. Med. College
Sarabha
Ayurved Samhita & Siddhant  

satish

4 Dr. Jagwant Singh Pannu 06.09.1980 M.D (Rachna Sharir-2017) Guru Ravidas Ayurved University Hoshiarpur,Punjab AYRS00095 05.07.2018 to till date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Rachna Sharir tech-6
5 Dr. Naresh Kumar Gupta 03.07.1973 M.D (Sharir Kriya-2003) Rajasthan University, Jaipur AYKS00150 24.09.03-30.09.08 Lecturer SKSS Ay. College Sarabha Kriya Sharir 6
1.10.08 to 30.09.13 Reader SKSS Ay. College Sarabha
01.10.13 to till date Proffesor SKSS Ay. College Sarabha
6 Dr. Minakshi Bandral 16.04.1989 M.D (Kriya Sharir-2017) University of Jammu,JAMMU & KASHMIR AYKS00149 26.04.2018 To Till Date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College Sarabha Kriya Sharir tech-7
7 Dr. Praveen Guleria 14.12.1979 M.D (Rasa Shastra & Bhaishajya-2009) Himachal Pradesh University, Simla, Himanchal Pradesh AYRB00693 01.12.09 to 31.10.2016 Lecturer SKSS Ay. College Sarabha Ras Shastra tech-8
01.11.2016 To 30.11.2019 Reader SKSS Ay. College Sarabha
01.12.2019 to till date Professor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
8 Dr. Geetika  15.09.1988 M.D (Rasa Shastra & Bhaishajya-2017) Himachal Pradesh University, Simla, Himanchal Pradesh AYRB00375 7.12.17 to Till Date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Ras Shastra new-teach-2
9 Dr. Inderpal Kaur 21.05.1975 M.D (Dravya Guna Vigyana-2002) Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot AYDG00339 19.01.04 to 19.01.09 Lecturer SKSS Ay. College Sarabha Agad Tantra new-teach-3
20.01.09 to 13.01.14 Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
14.01.14 to till date Professor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
10 Dr.Priyanka Katru 14.08.1993 MD 2021 Agad tantra avum Vidhi vaidyaka, Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, National Institute of Ayurved Code Not Alloted Yet 02.12.2021 to Till Date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Agad Tantra 14
11 Dr. Jagmeet Kaur 27.08.1979 M.D. 2008 (Swastha Vritta & Yoga) Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore Ashwini Educational Associations Ayurved Medical College & PG Centre AYSV00430 10.08.2007 to 08.02.2008 Lecturer Jammu Institute of Ayurveda & Research Kayachikitsa tech-9
20.03.2013 to 29.02.2016 Lecturer Jammu Institute of Ayurveda & Research Swastha Vritta & Yoga
01.03.2016 to 30.12.2017 Lecturer Mai Bhago Ayu. Med. College Mukatsar Swastha Vritta & Yoga
02.01.2018 to 03.02.2019 Reader Shri Ganga Nagar College of Ayur. Sciences & Hospital Swastha Vritta & Yoga
16.11.2019 to 17.01.2020 Reader Prabuddh Ayurvedic Med. Col. Hos. & Research Centre Lucknow Swastha Vritta & Yoga
18.01.2020 to 15.02.2021 Reader Prabuddh Ayurvedic Med. Col. Hos. & Research Centre Lucknow Swastha Vritta & Yoga
19.02.2021 to till date Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Swastha Vritta & Yoga
12 Dr. Sudeep Kaur 11.11.1990 M.D (Kayachikitsa-2017) Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur AYKC00630 12.04.2018 to Till Date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College Sarabha Swasthavritta & Yoga tech-9
13 Dr. Richa Acharya 05.12.1986 M.D (Pachkarma-2015) Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, KARNATAKA  AYPK00254 09.02.17 to 09.02.22 Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha Panch Karma 23
10.02.22 to till date Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
14 Dr. Prashant Sood 15.04.1983 M.D (Shalakya Tantra-2011) Himachal Pradesh University, Simla, HIMACHAL PRADESH  AYSK00682 09.12.11 to 18.09.13 Lecturer GNAMC  Mukatsar Shalakya Tantra prashant
19.09.13 to 09.12.16 Lecturer SKSS Ay. Med. College
Sarabha
10.12.16 to 09.12.21 Reader SKSS Ay. Med. College
Sarabha
10.12.21 to till date Professor SKSS Ay. Med. College
Sarabha
15 Dr. Ravinder Singh 05.12.1972 M.D (Shalya Tantra-2013) University of Jammu, JAMMU & KASHMIR AYST00647 02.09.13 To 03.12.2015 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalya Tantra  

ravinder

04.12.2015 To 07.09.2016 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Rachna Sharir
07.09.2016 To 03.09.2018 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalakya Tantra
04.09.2018 to 14.12.2021 Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalakya Tantra
15.12.2021 TO TILL DATE Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalakya Tantra
16 Dr. Sunil Joshi 16.05.1984 M.S (Shalya Tantra-2014) University of Jammu, JAMMU & KASHMIR AYST01385 06.01.2014 to 06.01.2019 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalya
Tantra
28
07.01.19 to till date Reader SKSS AYU. Sarabha
17 Dr. Shashi Jindal 06.02.1962 M.S (Prasuti avum Stri Roga-1989) Banaras Hindu University, Varanasi, UTTAR PRADESH AYPS00312 07.05.91 to 25.11.91 Lecturer Dhanwantri Ayu. College CHD. Kaumarbhritya 29
26.11.91 to 22.11.96 Lecturer Dhanwantri Ayu. College CHD.
23.11.96 to 23.11.98 Reader Dhanwantri Ayu. College CHD.
18.11.09 to 31.12.13 Reader Dhanwantri Ayu. College CHD.
06.01.14 to 31.10.14 Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
01.11.14 to till date Profesor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
18 Dr. Baljot kaur 09.06.1972 M.S (Prasuti avum Stri Roga-2007) Gujarat Ayurved University, Jamnagar, Gujrat AYPS00931 24.11.09 to 30.09.11 Lecturer SDAC Chd Stri avam Prasuti Rog 31
07.10.11 to 09.10.12 Lecturer Dayanand Ay. College, Jalandhar
10.10.12 to 02.12.14 Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha
03.12.14 to 03.12.19 Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
04.12.19 to till date Profesor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
19 Dr. Alpa Garg 28.05.1987 M.S (Prasuti avum Stri Roga-2015) Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore,  
KARNATAKA
AYPS00227 01.06.16 to 01.06.21 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Stri avam Prasuti Rog 33
02.06.21 to till date Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
20 Dr. Sandeep Chauhan 16.01.1977 M.D (Kayachikitsa-2008) Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, KARNATAKA AYKC00751 3.06.2008 TO 04.06.3013 Lecturer S.L.N Ayurvedic College Amritsar. Rog Nidan

tech-11

04.06.3013 To 12.05.2018 Reader S.L.N Ayurvedic College Amritsar.
12-05-2018 TO 16-12-2018 Reader SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
17-12-2018 TO 01-01-2019 Professor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
02-01-2019 to Till date Professor SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Kaya Chikitsa
21 Dr. Alpa Chandel 22.09.1989 M.D (Kayachikitsa-2019) Himachal Pradesh University, Simla, Himanchal Pradesh AYKC02466 27.12.2019 to till date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Kaya Chikitsa ritika
22 Dr. Minakshi Sharma 07.09.1992 M.S (Shalya Samanya-2019 Himachal Pradesh University, Simla, Himanchal Pradesh AYST01646 04.03.2020 to till date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Shalya Tantra staff-32
23 Dr. Rukmani Sharma 01.03.1989 M.D (Kayachikitsa-2018) Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, KARNATAKA AYKC00742 13.12.2018 to 26.03.2020 Lecturer Shree Lakshmi Naryan Ayurvedic College Kaya Chikitsa staff-34
27.03.2020 to till date Lecturer SKSS AMC SARABHA Rog Nidan
24 Dr. Deep Shikha 29.04.1983 M.D (KAYACHIKITSA-2020) Desh Bhagat University, Punjab AYKC02932  27.01.21 to 03.03.22 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Kaya Chikitsa deep
04.03.22 to till date Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Rog Nidan avum Vikriti Vigyan
25 Dr. Bharti Sharma 10.01.1984 . 2013 Himachal Pradesh University, Simla  AYKC02056  26.12.2012 to 30.09 .2016 Lecturer SKSS Ayu. Med. College, Sarabha Kayachikitsa bharti
01.10.2016 to 26.12.2017 G.N.A.M. College and Research Institute Gopalpur
27.12.2017 to 15.04.2019 Reader G.N.A.M. College and Research Institute Gopalpur
16.04.2019 to 15.02.2021 Vaidya Yagya Dutt Sharma Ayurved Mahavidyalay
17.02.2021 to till date  SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
26 Dr. Amandeep Kaur  01.08.1987 M.D (Dravyaguna-2016) Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur AYDG00424  27.09.2017 to 22.10.2018 Lecturer Prakash Insititute of Ayurvedic Medical Sciences and Research Dravyaguna  amandeep
22.10.2018 to 10.04.2021 Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital
12.04.2021 to till date  SKSS Ayu. Med. College, Sarabha
27 Dr. Risha Dhir    20.03.1984 MD 2021 Kumarbhritya, Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpu   AYKC02466 03.06.2021 to till date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha Kumarbhritya risha
28 Dr. Rajan 14.10.1990 M.D. (Dravya Guna Vigyana) 2021 Apply for Code not alloted yet 07.01.2022 to till date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha Dravyaguna risha
29 Dr. Pooja Devi 06.09.1992 M.D. (Kayachikitsa) 2021 Himachal Pradesh University, Simla, Rajiv Gandhi Government Post-graduate Ayurvedic College, PAPROLA Apply for Code not alloted yet 07.01.2022 to till date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha Panchkarma risha
30 Dr. Kaminey 12.04.1993 M.S. (Prasuti avum Stri Roga) 2021, Himachal Pradesh University, Simla, Rajiv Gandhi Government Post-graduate Ayurvedic College, PAPROLA AYPS01230 07.01.2022 to till date Lecturer S.K.S.S. Ayu. Med. College, Sarabha Prasuti & Stri Roga risha